Vi utbildar oss i lågaffektivt bemötande

Vi utbildar oss i lågaffektivt bemötande

2018-04-24T14:46:53+02:00 mars 13th, 2017|

Jn Care satsar på utbildning i lågaffektivt bemötande som en del i vårt systematiska kvalitets arbete. Hela personalgruppen på Alvstrandsgården HVB kommer i slutet av april att utbilda sig i Studio 3- metoden. Under tre heldagar kommer vi att utbilda oss för att ännu bättre kunna förstå och bemöta människor med utmanande beteenden och hur vi genom lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott.

 

kursen innehåller:

 

  • Arbeta respektfullt
  • Dämpa frustration och upprördhet
  • Förståelse för orsaker till olika beteenden
  • Hantera olika situationer utan fysiska ingrepp
  • Säkra ingripanden accepterade av både klienter och personal
  • Lagar och juridiska aspekter
  • Avlastande samtal efter incident
  • Öka självförtroendet

 

Utöver detta så kommer också en kvalitetsenkät att gå ut under april månad till samtliga kommuner som använder våra tjänster. Detta som ett led i en medveten satsning på verksamhetsutveckling och ökad kvalitet.

Placeringsförfrågan
close slider
  • Om klienten

  • Handläggare