Vi deltar på konferensen om hur suicidrisk kan upptäckas hos barn och unga

Vi deltar på konferensen om hur suicidrisk kan upptäckas hos barn och unga

2018-04-24T14:45:57+02:00 juli 19th, 2017|

Vi kommer att delta på kursen “hur kan suicidrisk upptäckas hos barn och unga?” som går av stapeln 20-21 september i Luleå. kursens huvudsyfte är att vi på Alvstrandsgården ska bli ännu bättre på att fånga upp våra unga i tid för att arbeta självmordspreventivt. Under konferensen ges kunskap om den suicidala processen, att upptäcka suicidnära personer samt hur man hjälper dessa på bästa sätt. Andra delar som kommer tas upp är trauma, separationer, migrationsstress och hur detta påverkar den psykiska hälsan, Lex Sarah, akuta riskfaktorer och SAM -samverka, agera, motivera. Ett stort plus tycker vi är att särskilt fokus kommer att ligga på vikten av samverkan. 

 

 

Placeringsförfrågan
close slider
  • Om klienten

  • Handläggare