VÅRA ENHETER/JOBB

VÅRA ENHETER 2020-05-28T12:50:02+02:00

Här hittar du våra enheter och ser hur vår organisation är uppbyggd.

Välkommen till Alvstrandsgården HVB

Alvstrandsgården är ett HVB för ungdomar mellan 14-18 år beläget i Sävast, mellan Luleå och Boden. Alvstrandsgården har plats för 10 ungdomar. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Vi arbetar med en hög personaltäthet samt har vaken nattpersonal. Alvstrandsgården arbetar enligt ett lösningsfokuserat och lågaffektivt förhållningssätt.

Målgrupp enligt tillstånd: Pojkar och flickor i åldrarna 14-18 år med ett socialt nedbrytande beteende (tar enbart emot pojkar i nuläget).
Ungdomarna kan ha ett utåtagerande beteende vilket ofta leder till stora konflikter med andra människor. Ungdomarna lyssnar inte längre på de vuxnas gränser samt har svårigheter att hantera sociala kontakter och sociala färdigheter. Ungdomarna skolkar eller har svårt att upprätthålla arbete eller annan sysselsättning. Problemen kan ha samband med neuropsykiatriska diagnoser.

Vi har tillgång till psykolog och psykiatriker och kan därför erbjuda neuropsykiatriska utredningar samt psykologiska kartläggningar och behandling.

Vi vill att ungdomarna i så stor mån som möjligt ska känna delaktighet i sin behandling och därför är ungdomen själv med och lägger upp och utvärderar sin behandlingsplan. Utvärderingen sker sedan genom skattning av aktuellt behovsområde samt måluppfyllelse av ungdomen själv tillsammans med behandlare. Detta sker genom metoden Nästa steg. Vi utgår från BBiC i genomförandeplan, behandlingsplan och månadsrapporter.

All vår personal är utbildad inom MI och lågaffektivt bemötande, detta för att undvika och minska konflikter och utbrott. Utöver detta vidareutbildar vi regelbundet personal inom våra olika behandlingsmodeller.

Välkommen till Restart öppenvård!

Restart öppenvård vänder sig till  unga vuxna som kan ha ett eller flera av följande problem:

  • Ett riskbruk eller missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger
  • Vistas i kriminella eller socialt utsatta miljöer samt har destruktiva relationer
  • Utagerande beteende
  • Svårigheter att upprätthålla studier, sysselsättning och en fungerande fritid
  • Försämrade relationer till familj och övrigt nätverk samt har ett försämrat självförtroende, problem med identitet, otrygghet eller annat känslomässigt problem.

Vår utgångspunkt är Luleå, men vi kan även bedriva vård på närliggande orter.

JN Care arbetar enligt lågaffektivt bemötande och vårt fokus är att skapa trygga och goda relationer. Vi har ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att våra unga vuxna har hög delaktighet och inflytande över sin behandling. All vård och behandling anpassas efter individens behov. All personal är utbildad inom MI. Vi kan erbjuda vård och behandling enligt CRA, ÅP och HAP. Utöver behandling erbjuder vi alla unga vuxna SFT och ADL-träning. Vår personal finns tillgänglig mellan kl 08-21:00 på vardagar och 09:30-21 på helger.

Utöver behandlingsassistenter har verksamheten tillgång till psykiatriker, psykolog/psykoterapeut och sjuksköterska. Vi kan därför erbjuda neuropsykiatriska utredningar samt psykologiska kartläggningar och behandling.

Välkommen att kontakta oss via telefon eller mail för mer information.

Placeringsförfrågan
close slider
  • Om klienten

  • Handläggare