Verksamheten har öppenvårdstillstånd utfärdat av IVO för att arbeta med följande målgrupp:

Personer från 20 till och med 65 år som har ett riskbruk eller missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger. Personerna kan även ha svårt att upprätthålla studier, arbete eller annan sysselsättning och kan ha svårigheter med att upprätthålla en fungerande fritid och positiva relationer.

All behandling sker individuellt och anpassas efter individens unika förutsättningar och behov.

Verksamheten har tillgång till psykolog.