Förebyggande insatser och behandling av missbruk och beroende hos ungdomar och unga vuxna

Förebyggande insatser och behandling av missbruk och beroende hos ungdomar och unga vuxna

2015-11-23T14:35:04+01:00 november 23rd, 2015|

 

Sipulogo a9591cb43ce89f1b7a9184d4b9c17e059de6695c0eb91534dd3a4fc451affcea

 

Den 7 och 8 december åker Anna- Karin Karlberg och Mirja Vahlström ner till sthlm för att medverka i kursen “Förebyggande insatser och behandling av missbruk och beroende hos ungdomar och unga vuxna”. Syftet är att få än mer kunskap om förebyggande insatser och behandlingsmetoder av ungas missbruk och beroende. Vi ska även uppdatera oss i de nya nationella riktlinjerna, forskning, ungas vanor idag samt vilka utmaningar vi står inför. 

 

Ur kursens innehåll: 
• Vem är den unga missbrukaren och vilka utmaningar står vi inför framöver? 
• Varför utvecklar en del ungdomar missbruk och beroende? 
• Förebyggande insatser – hur nå ungdomarna innan det går för långt? 
• Hur arbeta med samsjuklighet hos unga? 
• Rekommendationer om behandling av ungdomar med missbruk och beroende 
• Socialstyrelsens nya riktlinjer – Vad innehåller de och vad innebär de i praktiken?

 

För mer information kan du besöka SIPU hemsida genom att klicka här

Placeringsförfrågan
close slider
  • Om klienten

  • Handläggare