AKTUELLT

april 2018

Vi ses på HVB-dagen!

2018-04-24T14:37:45+02:00 april 6th, 2018|

Vi kommer att medverka på HVB-dagen den 22 maj på Kulturens hus. Kom förbi och ta del av vår verksamhet!

mars 2018

Alvstrandsgården HVB flyttat!

2018-04-24T14:45:09+02:00 mars 9th, 2018|

Fredagen den 2 mars flyttade Alvstrandsgården HVB in i nya, fräscha lokaler. Vi finns nu på Smultronstigen i Sävast. Är du uppdragsgivare och intresserad av ett studiebesök? Kontakta föreståndare Anna Poggats på tfn 076-200 76 71. 

Ny behandlingsassistent

2018-04-24T14:45:22+02:00 mars 9th, 2018|

Det är med stor glädje vi välkomnar vi vår nya behandlingsassistent Sandra Hedlund till Alvstrandsgården HVB. Sandra är utbildad socionom och har tidigare erfarenhet av arbete inom HVB och socialpsykiatrin. Sandra tillträder sin tjänst den 1 april 2018.

december 2017

Alvstrandsgården byter lokaler!

2018-04-24T14:45:28+02:00 december 19th, 2017|

Den 6/12 undertecknades ett avtal med Bodens kommun som ger oss tillträde till nya lokaler i Sävast mellan Luleå och Boden. Flytten från Harads beräknas ske någon gång under våren förutsatt att IVO beviljar lokalbytet. Förutom själva lokalbytet sker också en ändring av antalet platser från nuvarande 14 platser till totalt 10 platser.    

juli 2017

Vi fortsätter utbilda oss i rePULSE

2018-04-24T14:45:39+02:00 juli 19th, 2017|

Nu har vi haft behandlingsprogrammet rePULSE hos oss i ett år på Alvstrandsgårdens HVB. Många av våra ungdomar har svårt att styra sin impulser och för att fortsätta kunna tillgodose och möta deras behov utbildar vi oss igen i programmet rePULSE! Den här gången skickar vi Maria Engberg och Amanda Stockhaus till Stockholm i augusti. [...]

Vi deltar på konferensen om hur suicidrisk kan upptäckas hos barn och unga

2018-04-24T14:45:57+02:00 juli 19th, 2017|

Vi kommer att delta på kursen "hur kan suicidrisk upptäckas hos barn och unga?" som går av stapeln 20-21 september i Luleå. kursens huvudsyfte är att vi på Alvstrandsgården ska bli ännu bättre på att fånga upp våra unga i tid för att arbeta självmordspreventivt. Under konferensen ges kunskap om den suicidala processen, att upptäcka [...]

maj 2017

kursintyg studio 3

2018-04-24T14:46:13+02:00 maj 23rd, 2017|

Idag har vi fått våra kursintyg för utbildningen i lågaffektivt bemötande . Mellan den 19-21 april i år kom Christer Fahlberg upp och utbildande oss i Studio 3 för att ännu bättre kunna förstå och bemöta människor med utmanande beteenden och hur vi genom lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott. Nedan finner [...]

april 2017

Vi söker personal!

2018-04-24T14:46:41+02:00 april 4th, 2017|

Vill du ansluta dig till vårt team? Vi söker just nu personal till bägge våra verksamheter. Läs mer under "lediga tjänster" eller kontakta oss på rekrytering@jncare.se

mars 2017

Vi utbildar oss i lågaffektivt bemötande

2018-04-24T14:46:53+02:00 mars 13th, 2017|

Jn Care satsar på utbildning i lågaffektivt bemötande som en del i vårt systematiska kvalitets arbete. Hela personalgruppen på Alvstrandsgården HVB kommer i slutet av april att utbilda sig i Studio 3- metoden. Under tre heldagar kommer vi att utbilda oss för att ännu bättre kunna förstå och bemöta människor med utmanande beteenden och hur [...]

Ny föreståndare på Alvstrandsgården HVB

2018-04-24T14:47:07+02:00 mars 13th, 2017|

Alvstrandsgården får ny föreståndare från och med måndagen den 13 mars 2017. Hon heter Anna Poggats och har lång gedigen erfarenhet från socialt arbete. Anna är utbildad socionom och kommer närmast från Socialförvaltningen/IFO vid Luleå Kommun där hon arbetat som socialsekreterare vid vuxensektionen inom området missbruk och psykisk ohälsa.

Ny verksamhetschef för JN Care AB- Daniel Nilsson

2018-04-24T14:47:25+02:00 mars 13th, 2017|

Från och med 2 Januari 2017 har JN Care AB ny verksamhetschef, han heter Daniel Nilsson och har lång dokumenterad erfarenhet av olika chefsuppdrag främst inom Luleå Kommun. Daniel har tidigare erfarenhet av JN Care AB då han verkat som föreståndare vid Alvstrandsgården under 2014. Nu senast kommer han dock från socialförvaltningen/IFO vid Luleå Kommun [...]

Vi deltar på temadag i BBIC – med vikt på risk- och skyddsfaktorer

2018-04-24T14:47:36+02:00 mars 13th, 2017|

Föreståndare Anna Poggats och behandlingsansvarig Mirja Vahlström åker på onsdag den 15 mars till Stockholm för att delta i svensk vårds temadag i BBIC.    Temadagen innefattar: Reviderade BBIC - kort information om ändringarna.  Risk- och skyddsfaktorer i teori och praktik - vad behöver vi veta för att kunna bedöma risk? Risk-behov och mottaglighetsprincipen – [...]

IVO tillsyn på Alvstrandsgården

2018-04-24T14:47:50+02:00 mars 13th, 2017|

IVO genomförde en tillsyn på Alvstrandsgården den 2 februari 2017. Tillsynen var inriktad på att granska säkerhet och trygghet utifrån personalen och föreståndarens kompetens, bemanning, lämplighetsbedömning vid inskrivning och hantering av klagomål, synpunker och avvikelser. Du kan läsa IVOs beslut om du klickar på länken ---> tillsyn 2:2 2017

februari 2017

Vi deltar på ADAD hantverkskonferens i Umeå

2018-04-24T14:48:05+02:00 februari 21st, 2017|

Vi kommer att åka till Umeå för att delta på ADAD hantverkskonferens den 22 mars. Under årets stora ADAD-konferens läggs fokus på det hantverk som ligger bakom framgångsrikt användande av ADAD som verktyg i vården av unga missbrukare och unga med social problematik. Konferensen innehåller ADADlight med Niklas Waitong, föredrag om SAVRY & ADAD med Therese Åström,  föredrag om Empati med [...]

Vi utbildar oss i HAP – Haschavvänjningsprogrammet

2018-04-24T14:48:17+02:00 februari 21st, 2017|

Vi fortsätter att utöka behandlingsmöjligheterna på Alvstrandsgården HVB. Den 5 april utbildar och certifierar sig våra behandlare  i behandlingsprogrammet HAP (Haschavvänjningsprogrammet). Alvstrandsgården kommer nu att kunna erbjuda behandlingsprogram för missbruk genom återfallsprevention, CRA och HAP. 

december 2016

Vi deltog på “Ledningsansvaret för HVB” – diplomerad utbildning om det juridiska ansvaret

2018-04-24T14:48:27+02:00 december 6th, 2016|

VD Jens Nilsson och kommande verksamhetschef Daniel Nilsson deltog i den diplomerande utbildningen om det juridiska ansvaret samt ledningsansvar för HVB. Kursen anordnades av institutionen för medicinsk rätt AB Kursen innehöll:   Etik och juridik i HVB Rättsregler, rättskällor och olika slag av ansvar Socialtjänstlagstiftningen och HVB Kravet på föreståndaren och verksamhetschef  Hälso- och sjukvårdslagstiftningen [...]

Vi deltog på årets “Chef- HVB”

2018-04-24T14:48:38+02:00 december 6th, 2016|

Mirja Vahlström och Kristin Rensfeldt deltog vid årets konferens Chef- HVB i Stockholm under november. Under konferensen har de tagit del av hur vi kan kvalitetssäkra för den unge. Under konferensen har vi gått igenom:    Senaste rättspraxis inom SoL & LVU   Arbetssätt som säkerställer en trygg arbets- & boendemiljö    Hållbart ledarskap som [...]

september 2016

Nätverksträff om medberoende, relationer och kriminalitet

2018-04-24T14:48:52+02:00 september 29th, 2016|

Den 14 oktober åka Anna-Karin Karlberg ner till Stockholm för att delta på stiftelsen kriminalitet som livsstil nätverksträff. På nätverksträffen samlas de verksamheter som bedriver program om kriminalitet som livsstil. Till träffarna inbjuds alla licensierade verksamheter och alla som är utbildade i programmen.    Nätverksträffen den 14 oktober är inriktad mot medberoende, relationer och kriminalitet. För mer [...]

Nu utbildar vi oss i rePULSE!

2018-04-24T14:49:06+02:00 september 29th, 2016|

Vi fortsätter vår utveckling och skickar Carina Ammerlind och Sandra Lindahl för att utbilda sig i programmet rePULSE under oktober månad. Många av våra ungdomar har svårt att styra sin impulser och för att ännu bättre kunna tillgodose och möta deras behov utbildar vi oss nu i programmet rePULSE på Alvstrandsgården. Om du vill läsa [...]

Placeringsförfrågan
close slider
  • Om klienten

  • Handläggare