JN Care AB bedriver personaltät och högkvalitativ vård i form av behandlingshem och öppenvård i Norrbottens län. Vi tillhandahåller individanpassade och personliga vårdlösningar.


Behandlingshem

Alvstrandsgården HVB är ett KBT-inriktad behandlingshem med 14 platser för pojkar och flickor i åldern 14 till och med 18 år.

Läs mer →

Träningslägenheter

JN Care AB har tillgång till ett flertal lägenheter, ettor och tvåor i Luleå/Boden området.

Öppenvård

JN Care AB utför stödinsatser enligt överenskommelse i varje specifikt ärende.
Klienten har tillgång till företagets samlade kompetens

Läs mer →